Blogg: Måltider, kreativitet och vetenskapsförmedling

30-12-2014

Under värdskap av Nobelmuseet och NNM II genomfördes den sista aktiviteten inom programmet NNM II, den 17 december i Stockholm. Vid mötet presenterades och diskuterades hur mat & måltider kan bli en mer aktiv och kreativ del i förmedling av kultur och vetenskap.

För många associeras Nobel med den stora årliga Nobelbanketten i Stockholms Stadshus. Men faktum är att mat och måltider är centrala i de flesta miljöer som vunnit flera nobelpriser. Många pristagare vittnar om vikten av möten där man träffas över ämnesgränserna. Detta är mest vanligt i måltidssammanhang, dit man ofta bjuds av någon som inte arbetar inom samma område som övriga måltidsgäster. I Cambridge, som vunnit flest Nobelpriser, är dessa måltider en institution i sig. Här möts personer med olika bakgrund i gamla ärevördiga lokaler, som verkar helt nedtyngda av konservatism och stelbenthet. Men tvärt om. Pristagarna från Cambridge framhåller alla vikten av dessa formella mötesplatser, där man i samtal med andra utvecklar kreativa dialoger.

Men det är inte bara genom måltider som mat kan spela en roll i förmedling av kunskap. Från Vitenparken på Ås utanför Oslo håller man på att utveckla museet så att mat kommer att bli en central del för att levandegöra olika resultat inom ”Life Science”. Här vill man lyfta fram maten som en förmedlare mellan olika forskningsresultat och till besökarna, genom alla våra sinnen. Det kan handla om allt från sensorik (dofter & smaker), till att via visualiseringstekning studera hur maten är uppbyggd. Där man i många digitala lager tränga djupare och djupare in i t.ex. en höna eller ett ägg. Detta kan idag göras ända ner till molekylnivå, genom så kallade Visualiseringsbord.

Läs hela inlägget av Magnus Gröntoft, NNM II, här

 


<- tilbage til nyhedslisten