step by step how to write a research paper environmental science topics for research paper buy good essay college term papers dissertation knowledge management in curriculum design and development dissertation search truth single sex school annotated when should i start doing my homework

Ny Nordisk Livsstil konferens, Åland #nordiclifestyle

12-03-2015

Det nordiska köksmanifestet med efterföljande Ny Nordisk Mat programmen har med stor framgång fört fokus på det nordiska köket och våra lokala fina råvaror. Nu inkluderas ytterligare byggstenar för nordiskt välmående i form av rörelse och sinnen. Ny Nordisk Livsstil konferens ordnas den 12 mars 2015 i Mariehamn, Åland. Huvudtalare är det nordiska kökets frontfigur Claus Meyer med rubriken "Unfolding the potential of indigenous food cultures”. Middagen ordnas hos åländska chef Michael Björklunds Smakbyi Kastelholm, Åland.

Konferensen går av stapeln på Alandica i Mariehamn och i programmet presebteras bland annat Marie Ryd, vetenskapsjournalist och disputerad inom medicinsk vetenskap, som talar om matens och motionens betydelse för hjärnan.

Vidare kommer PhD Rickard Tellström, docent i måltidskunskap, verksam i Grythyttan samt aktuell från Historieätarna, att tala om 2000-talets smakvändning i Norden – människors matval i historien och idag.

Mats Peterson är utbildad inom näringslära och fysiologi med inriktning på klinisk nutrition och näringsmedicin. I sitt föredrag Kraft och Lust kommer han att tala om hur du blir nummer ett vare sig det handlar om dig som idrottsman, säljare eller pappa. 

Därtill kommer Medimar och HS Consulting att introducera sitt nya koncept koncept inom mat och rörelse kallat MovEat.Det slutliga programmet publiceras i januari 2015.

Konferens middag serveras av chef Micke Björklund på Smakbyn i Kastelholm.

Konferensen arangeras av Ny Nordisk Mat Åland och Medimar i samarbete med VisitÅland, och övriga åländska parter.

Tilläggsuppgifter:
Harriet Strandvik, projektledare, NY Nordisk Mat Åland, harriet.strandvik@hsconsulting.ax


<- tilbage til nyhedslisten