Nordiska visioner #NORDICFOOD2024

27-10-2014

#NORDICFOOD2024 er en række visionsworkshops med fokus på, hvor Ny Nordisk Mad er på vej hen og ikke mindst, hvor langt vi ønsker at være med at realisere visionerne fra det nordiske køkken indenfor en række udvalgte områder om 10 år. Nordisk Ministerråd inviterer en gruppe toneangivende aktører fra hele Norden til at diskutere hvilke handlinger og visioner, vi skal arbejde med i fremtiden i forhold til Ny Nordisk Mad.

En verden i forandring
Verden er i hastig forandring og fremtidens madkultur formes i dag. Vi står på globalt plan foran store udfordringer med klimaforandringer, fejl- og underernæring, mangelfuld ressourceudnyttelse, voksende ulighed mellem mennesker, kulturer og mellem producenter og konsumenter.

Men Norden har på mange måder et udgangspunkt for at blive en af de bedste og mest transparente madproducerende områder i verden. Grundlaget for dette ligger i den nordiske samfundsmodel og i vores fælles nordiske værdier, men det ligger også i noget så konkret som det nordiske køkkenmanifest fra 2004.

Det nordiske køkkenmanifest
Nordiske køkkenmanifestet blev i 2004 tænkt og formuleret i et nordisk samarbejde og sammenfattet i ti punkter om renhed, sæson, etik, sundhed, bæredygtighed og kvalitet. 

De seks visionsworkshops i forbindelse med #NORDISKMAT2024 tager udgangspunkt i køkkenmanifestets tiende punkt: ”at invitere forbrugere, andre madhåndværkere, landbrug, fiskeri, små og store fødevareindustrier, detail- og mellemhandlere, forskere, undervisere, politikere og myndigheder til et samarbejde om dette fællesprojekt, der skal blive til gavn og glæde for alle i Norden.”

Visionsworkshops #NORDISKMAT2024 
I en serie af 6 workshops om centrale temaer for fremtidens nordiske køkken samles en fokuseret gruppe af kvalificerede personer, der kan vise vejen frem mod 2024.

1. Lever den nordiske hverdagsmad op til kokkemanifestet?
28.10.2014, Stockholm

2. Bioeconomy - opportunities and innovation in Nordic agriculture (foodproduction), 11.11, Reykjavik

3. Design the food future (Food & creative industries), 
2.12.2014, Stockholm 

4. Offentlige måltider som fremtidens velfærdsløsning, 
4.12.2014, Kobenhavn

5. Norden som hållbar gastronomisk region, 
8.12.2014, Köpenhamn

6. Framtidens nordiske kvalitets- och eksportprodukter, 
9.12.2014, Malmö

Mål, målgruppe  
Målgruppen er visionære aktörer beslutningstagere i Norden: kokke, landmænd, direktører, politikere, aktører, designers, entreprenører med interesse for mad som velfærdsløsning.

Målet med de 6 workshops er at: Identificere, udvikle og motivere udfordringer og nye løsninger; Skabe ejerskab og engagement til løsninger og indsatser; Sikre maksimal spredning af ideer og tankegods.

Tilläggsuppgifter: 
Emil Blauert, projektledare, Ny Nordisk Mat II, emilblauert@gmail.com
Bettina C. Lindfors, informatör, Ny Nordisk Mat II, bettina.c.lindfors@gmail.com


<- tilbage til nyhedslisten