Nordiskt samarbete för smart och hållbar upphandling av mat

22-01-2014

23-24 januari samlas tjugo av Nordens mest erfarna jurister, projektledare, kostchefer och upphandlingsansvariga för en 24-timmars workshop i Malmö. Målsättningen är att gemensamt diskutera fram nya och hållbara modeller för att jobba med offentlig upphandling av mat inom offentliga kök.

– Det är fantastiskt att kunna samla så många med kompletterande kompetens under två dagar i ett intensivt utbyte av både erfarenheter och nya idéer, säger Jannie Vestergaard, verksamhetsledare för Smaka på Skåne som har utformat programmet tillsammans med Lill Spenninge, verksamhetsledare inom Måltidsglädje.

Värdar för samarbetet är Livsmedelsakademins verksamhetsområden Måltidsglädje och Smaka på Skåne tillsammans med Madkulturen, en självägande institution under danska Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri och Nordiska ministerrådets program Ny nordisk mat. Workshopen väntas bli startskottet för ett nytt nordiskt nätverk.

Den offentliga maten är ett ämne som väcker många känslor. Åsikterna är många kring vilka krav som ska och kan ställas på den mat som exempelvis serveras i kommunernas olika verksamheter. Idag skiljer tolkningen av EU-reglerna och förhållningssätt sig dessutom åt mellan de nordiska länderna. Finland ligger i framkant sedan tio år tillbaka med nationell samarbetsplattplattform och kompetenscenter. Genom att diskutera och utbyta erfarenheter hoppas arrangörerna att de olika aktörerna ska närma sig varandra, komma fram till nya idéer och etablera värdefulla kontakter.

Under dagarna i Malmö kommer flera olika frågeställningar och ämnen att tas upp. Hur ser inköpsprocesserna ut? Hur arbetar de olika länderna med kvalitetskrav i upphandling? Hur följd kraven upp? Vilka juridiska och ekonomiska skillnader finns? Hur kan samarbetet mellan myndigheter, näringsliv och intresseorganisationer förbättras? Förhoppningen är att workshoppen ska mynna ut i förslag kring hur Ny Nordisk Mat kan arbeta med och hitta modeller för offentlig upphandling inom matområdet.

– Framöver kommer vi att kunna sprida kunskap om hur mat inom offentliga kök kan upphandlas på ett smart och hållbart sätt ur flera aspekter, säger Jannie Vestergaard. Media välkomnas att ta del av diskussionerna under torsdagen mellan 15:30 – 17.

Workshoppen leds av Emil Bruun Blauert, f.d. utvecklingschef på Madkulturen och direktör på Meyers Madhus i Danmark.

För mer information kontakta:
Jannie Vestergaard, verksamhetsledare, Smaka på Skåne, 0727-34 85 44, jannie.vestergaard@livsmedelsakademin.se
Lill Spenninge, verksamhetsansvarig Måltidsglädje, 0709-611 595 lill.spenninge@livsmedelsakademin.se

Tid: Torsdag 23 januari, klockan 12, till fredag 24 januari, klockan 13.
Plats: The More Hotel & Bistro, Norra Skolgatan 24 i Malmö.
Arrangörer: Smaka på Skåne och Måltidsglädje – en del av Livsmedelsakademin www.livsmedelsakademin.se, www.smakapaskane.se Madkulturen www.madkulturen.dk
 Ny Nordisk Mat, www.nynordiskmad.org.

Om Livsmedelsakademin
Livsmedelsakademin är det självklara navet i ett av Europas mest intressanta livsmedelskluster. Inom Livsmedelsakademin arbetar livsmedels-, måltids- och förpackningsnäringarna, handeln, universitet och högskolor, myndigheter och lantbrukets organisationer sida vid sida för att utveckla livsmedelsnäringen. Livsmedelsakademin bidrar till skapandet av mötesplatser, nätverk och projekt som underlättar dialog och förnyelse och höjer innovations- och konkurrenskraften i hela livsmedelsbranschen. Vår verksamhet är organiserad i det övergripande området Samverkan & Framtid och de fem verksamhetsområdena Innovation & Entreprenörskap, Jobb & Karriär, Måltidsglädje, Smaka på Skåne och Livsmedelsförpackningar. Livsmedelsakademin skapar framtidens livsmedels- och måltidsnäring. Läs mer på www.livsmedelsakademin.se. 

Om Smaka på Skåne
Smaka på Skåne är en satsning på att göra Skåne till en kulinarisk frontregion genom utveckling av småskalig matproduktion och kulinarisk turism. Läs mer på www.smakapaskane.se. 

Om Ny Nordisk Mat
Visionen för Nordiska ministerrådets program Ny Nordisk Mat II (2010-2014), är att det nordiska köket skall inspirera till matglädje, smak och mångfald – både nationellt och internationellt. NNM II bygger på Manifestet för det Nya Nordiska Köket med värdeord som rent, friskt, enkelt och etiskt. Ny Nordisk Mat vill uppmuntra lokala traditioner i nya former, samt stöda matproducenter, hantverkare och entreprenörer. www.nynordiskmad.org. 


<- tilbage til nyhedslisten