Välkommen till Særimner 2013 – nordiskt mathantverk, Östersund, Sverige

04-10-2013

Eldrimner hälsar dig välkommen till Særimner 2013, Eldrimners idé- och kunskapsmässa om mathantverk. I år med nordiskt mathantverk i fokus. Særimner arrangeras i samarbete med Ny Nordisk Mat. På Særimner 8-10 oktober på Storsjöteatern i Östersund diskuteras de hetaste och mest aktuella frågorna inom mathantverk.

Årets program på Særimner innehåller många intressanta programpunkter, bland annat en debatt om nordiskt mathantverk i framtiden med deltagare som Sofia Jöngren från Landsbygdsdepartementet i Sverige, Stine Alm Hersleth från Nofima i Norge, Mads Frederik Fischer-Møller från Departementet för livsmedel, jordbruk och fiske i Danmark, Kristinn Hugason, Jordbruksdepartementet i Island, Lena Brenner från Ålands Landsbygdscentrum och Peter Løvstrøm från Departementet för fiske, fångst och jordbruk på Grönland.

Det blir även en spännande paneldiskussion ur ett europeiskt, nordiskt och svenskt perspektiv om försäljning av obehandlad mjölk till konsument. Deltagare i panelen är Ulla Nordström från Livsmedelsverket, Kristina Åkermo från Oviken Ost, Jörgen Andersson från Fjällbete, Michel Lepage gårdsystningsrådgivare från Frankrike.

– Saerimner 2013 blir något alldeles speciellt. Det är första gången vi har nordiskt mathantverk som tema och vi gläder oss verkligen att få välkomna deltagare från samtliga nordiska länder, säger Bodil Cornell, verksamhetsledare på Eldrimner Nationellt resurscentrum för mathantverk.

Mer ur programmet:
Design möter mathantverk – Projektet Designers and farmers är ett innovationsprojekt på Islands Konstakademi där två yrkesområden samarbetar med målet att utveckla nya produkter, där design och spårbarhet är nyckelord.

Crowd Funding och alternativa marknadsföringsstrategier – Folkfinansiering är ett sätt att via allmänhetens eller bygdens intresse finansiera affärsidéer.

PAH, nya regler för rökta produkter – Det kan bildas cancerframkallande ämnen i traditionella rökar och därför finns riktvärden för dessa ämnen. Vilka möjligheter och metoder finns för att komma ned i godkända nivåer?

Smaka på Norden – en smakverkstad med nordiskt mathantverk och möjlighet att träffa företagare.

Rektún mat/mat på riktigt på Fäviken med köksmästare Magnus Nilsson, Fäviken Magasinet.

T del av hela programmet här.

På Særimner finns mycket intressant att bevaka. Mathantverkare, politiskt sakkunniga, trendanalytiker och experter kommer till Östersund och Storsjöteatern och du har stora möjligheter att möta nya namn. Under de här tre dagarna besöks Særimner av omkring 350 deltagare från hela landet och övriga Norden.

Dessutom blir det Öppna SM i Mathantverk, prisutdelning, galamingel, invigning av Eldrimners nyrenoverade lokaler i Ås, förpackningsutställning, provsmakning av nordiska specialiteter, boksläpp, gårdsbutik, och mycket annat.

Tid och plats: 8–10 oktober på Storsjöteatern i Östersund. Landshövding i Jämtlands län, Britt Bohlin, inviger Særimner tisdag 8 oktober klockan 10.00.

För mer information kontakta:
Catharina Andersson, pressansvarig, Eldrimner, 010-225 32 39 catharina@If you can see this, please update your browsereldrimner.com
Bodil Cornell, verksamhetsledare, Eldrimner, 010-225 32 72, bodil@If you can see this, please update your browsereldrimner.com
Bettina Lindfors, kommunikation, Ny Nordisk Mat II, +358 50 599 5244, bettina.c.lindfors@If you can see this, please update your browsergmail.com

Eldrimner – Nationellt resurscentrum för mathantverk
Målet med SM i Mathantverk är att göra mathantverket känt och att stimulera dess utveckling. Tävlingen startade 1997, då med kategorierna ost, korv samt sylt och marmelad. Antal klasser har växt årligen och i år presenteras färskkorv som en ny klass. Utvecklingen av SM i Mathantverk sker i nära samarbete med Eldrimners experter, som hjälper till att utarbeta bedömningskriterier och tävlingsregler. Det finns även ett tävlingsråd med juryordförande och mathantverkare som arbetar med utvecklings- och regelfrågor. Läs mer på www.eldrimner.com

Om Ny Nordisk Mat
Visionen för Nordiska ministerrådets program Ny Nordisk Mat II (2010-2014), är att det nordiska köket skall inspirera till matglädje, smak och mångfald – både nationellt och internationellt. NNM II bygger på Manifestet för det Nya Nordiska Köket med värdeord som rent, friskt, enkelt och etiskt. Ny Nordisk Mat vill uppmuntra lokala traditioner i nya former, samt stöda matproducenter, hantverkare och entreprenörer. www.nynordiskmad.org  


<- tilbage til nyhedslisten