writing your college essay need help writing scholarship essay school biology homework help purchase a paper online essay marking business plan writer cybf
Start / Kontakt / Projektledare /  Harriet Strandvik

Harriet Strandvik

Projektledare Harriet Strandvik, Barn, mat och hälsa, harriet.strandvik@If you can see this, please update your browserhsconsulting.ax+358 (0) 40 559 2904

Jag är konsultföretagare inom mat & måltid, privat och offentlig. Jag bor i Mariehamn, på Åland och arbetar ännu denna vårtermin som hushållslärare i Strandnäs skola. Jag är pedagogie magister och ämneslärare i huslig ekonomi till utbildningen. Jag har även gått servitörutbildningen vid Ålands hotell- och restaurangskola och har en hushållstekniker examen från Högvalla seminarieskola, Borgå, Finland. Matintresset är stort och under några år hade jag även möjlighet att sprida matlagningsinspiration i TV- programmet Strömsö.

I 10 års tid har jag arbetat inom organisationen Finlands svenska Marthaförbund (Helsingfors), där jag varit med om att forma verksamheten och visionen om en hållbar livsstil och medveten konsumtion – frågor som ligger mig nära hjärtat. På Marthaförbundet ledde jag två stora projekt, det första ”Hantera vardagen” där jag skapade kurser inom huslig ekonomi för olika målgrupper och det senaste projektet hette ”Operation skolmat” en kamp för att förbättra den offentliga måltiden i Finland.

Mitt engagemang inom mat och måltid är omfattande. Jag föreläser, håller matlagningskurser, fortbildar inom området samt är sakkunnig inom metoden ”sapere” – om att lära sig mera om mat och måltid med alla sina sinnen. Sapere är en fransk metod som handlar om att på ett lustfyllt sätt få upplevelser kring mat och måltid. Jag har många tankar och åsikter om dagens matkonsumtion och vad det är vi egentligen stoppar i oss.

Viktigt för mig är att inspirera andra till ökad kunskap kring mat och praktisk matlagning och även öka vår medvetenhet kring matens kvalitet. Jag är ordförande i referensgruppen för Ny Nordisk Mat på Åland. I april inledde jag mitt nya uppdrag för Ny Nordisk Mat inom området barn mat och hälsa. Fram till årsskiftet 2012-2013 skall jag koordinera och sammanlänka ett samnordiskt nätverk inom barn och mat med närmare 80 initiativ som utgångpunkt. I uppdraget ingår även att arrangera konferensen i november i Oslo för Ny Nordisk Mat.