apa paper writer writing movie review dissertation sur le respect du matriel what is critical thinking paper help with speeches thesis custom teaser christmas for me essay how to start a term paper online writing schools marketing research paper sample
Start / Kontakt / Projektledare /  Pernille Baardseth

Pernille Baardseth

Projektledare Pernille Baardseth, Ny nordisk vardagsmat, pernille.baardseth@If you can see this, please update your browsernofima.no 

Teknologisk ernæringsfysiolog/Scientific and technical nutritionist
Nofima AS Norwegian Institute of Aquaculture, Fisheries and Food Research

Pernille Baardseth er utdannet ernæringsfysiolog (BSc Universitetet i Oslo) og næringsmiddelkjemiker og teknolog (MSc og PhD Universitetet i Reading, UK), og arbeider på matforskningsinstituttet Nofima. Jeg er opptatt av å forstå sammenhengen mellom mat, ernæring og helse. Siden 2001 har jeg jobbet med strategisk kommunikasjon som et viktig verktøy for å bringe myndighetene, næringsmiddelindustri, handel, forbrukere og forskning (ernæring, medisin, næringsmiddelkjemi og teknologi) sammen for å oversette ernæringsanbefalinger inn i sunnere produkter og måltider. Jeg holder foredrag i ulike miljøer samt undervisning for å lukke kompetanse gapet mellom matkvalitet, effekt på helsen og matglede hos forbruker. Med dette som bakteppe fikk jeg ansvar for å starte arbeidet med å definere hva Nordisk Hverdagsmat er, hvilke næringsstoffer som er i denne maten, hvordan disse stoffene påvirkes av prosess gjennom verdikjeden, at maten er velsmakende og har effekt på helsen.