business plan for nail salon what is professional writing kindergarten math homework sheets alzehmers research proposal disney writing paper answers homework wedding business plan research proposal poster example proposal and dissertation help writing brown university essay
VISAS INTE NYHETSBREVET ORDENTLIGT?
VISA NYHETSBREVET I DIN WEBBLÄSARE
THIS NEWSLETTER IN ENGLISH
MAJ 2013 BARN, MAT OCH HÄLSA I NORDEN

NYHEDER

NORDISKA NYHETER OM MAT & MÅLTIDER,
FÖRMEDLADE AV NY NORDISK MAT II-PROGRAMMET

Måltidspedagogik på turné

Välkommen på en konferens om måltidspedagogik och en nordisk nätverksträff den 5-6 september i Kristianstad, Sverige. Syftet är att ge inspiration, kunskap och material för att kunna öka barns intresse för mat på ett lustfyllt, enkelt och praktiskt sätt, utifrån säsong och det närproducerade i enlig...

arkiv.nynordiskmad.org

Matfostran inom småbarnsfostran

Det finländska projektet om matfostran inom småbarnsfostran fortsätter. Dess mål är att sprida kunskap om och förankra fler metoder för matfostran ino...

arkiv.nynordiskmad.org

Ökad konsumtion av fisk

Flertal norska aktörer såsom Fiskesprell och Geitmyra arbetar för att främja konsumtionen av fisk bland barnfamiljer.

arkiv.nynordiskmad.org

Børnesundheden styrkes med millioner til hjemkundskab

Børn skal blive bedre til køkkenhåndværket. Madkulturen, landets professionshøjskoler og en række hjemkundskabslærere skærper derfor indsatsen for a...

arkiv.nynordiskmad.org