dissertation topic help dissertation sample pdf papers and essays term paper econometrics essay help flood victims buy thesis papers dissertation chair selected do not fax your resume
Start / Projekt /  Barn, mat & hälsa i Norden

Barn, mat och hälsa i Norden

Projektledare: Harriet Strandvik, harrietstrandvik@If you can see this, please update your browserhsconsulting.ax

“Alla barn i Norden har rätt att lära sig laga Ny Nordisk Mat - komma i kontakt med den fantastiska lokala matkulturen”

Barn, mat och hälsa i Norden är ett nätverk och en resursbank för personer som arbetar inom området. Grunden till nätverket är den kartläggning som gjordes av en samnordisk arbetsgrupp redan 2012. Det fanns då många matprojekt riktade till barn och unga. Idag uppdateras nätverket, nya projekt och satsningar tillkommer medan flera projekt redan är avslutade.

Kommunikationen är central och nyheter i smått och stort delas i projektets nyhetsbrev och på de sociala medierna. Att dela kompetens på området är det mest centrala.

Följ aktualiteter via

Basinformation
PROJEKTRAPPORT 2014
PROJEKTRAPPORT 2013
NYHET: Barnens nordiska köksmanifest
NÄTVERK Barn, mat och hälsa i Norden
RAPPORT, fas 2: Verksamhetsrapport 2012 
RAPPORT, fas 1: Rapport Barn og Mad 
PROJEKTPLAN, fas 1 (2011): Sammanfattning av projektplan
PROJEKTPLAN, fas 1 (2010): Projektbeskrivning

BoMIN nordisk nätverksträff, Island (11-12.11.2014)
PROGRAM

boMIN nordisk nätverksträff, Åland (22.9.2014)
PROGRAM
NYHET: Nordiskt nätverk om barn och mat förstärks genom EU-projekt (5.5)

Måltidspedagogik på turné -konferens & nordisk nätverksträff, Kristianstad (5-6.9.2013)
ANMÄLAN
PROGRAM 5.9.2013
PROGRAM 6.9.2013
NYHET: Workshop "Köket" med Tareq Taylor (18.6.2013)
NYHET: Barnens smakdagar i Tivoliparken, Kristianstad (2.9.2013)

NNM Konferens 2012 "Workshop Barn & mat i Norden" (6-7.11.2012)
PRESENTATIONER: Workshop Barn & mat i Norden (6-7.11.2012)
RAPPORT: Workshop Barn & mat i Norden (6-7.11.2012)
PROGRAM: Workshop Barn & mat i Norden (6.11.2012)
PROGRAM: Workshop Barn & mat i Norden (7.11.2012)
VIDEO: Barn kan!

Referensgrupp för Barn, mat och hälsa i Norden
Gruppens nordiska representanter tar gärna emot tips eller besvarar frågor som har betydelse att förankras i nordiskt samarbete.  
Norge Lene Gjelsvik, lene@If you can see this, please update your browsergeitmyra.no, Geitmyra matkulturcenter for barn
Sverige Stina Algotsson, Production Ab, stina.algotson@If you can see this, please update your browserswipnet.se,
Eva Sundberg, Projektledare för kompetenscenter för offentlig måltid, eva.sundberg@If you can see this, please update your browserslv.se 
Finland Arja Lyytikäinen, Projektledare SAPERE Finland, arja.lyytikainen@If you can see this, please update your browserksshp.fi 
Danmark Emil Blauert, projektchef Madkulturen, emil@If you can see this, please update your browsermadkulturen.dk 
Island Gunnthurunn Einarsdottir, projektledare Islandic Food and Biotech R&D gunna@If you can see this, please update your browsermatis.is 
Färöarna Bjarta Vilhelm, director Gigni, bvilhelm@If you can see this, please update your browsergigni.fo 

Bild: NNM II