research papers no pudge jackpot term papers cultural studies essay help how to write a good essay for college admission collge essay research papers for dummies help thesis statement dissertation qualitative hiv aids creative writing classes boston i will pay someone to do my assignment
Start / Projekt / Norden som gastronomisk region /  Hållbara gastronomiska regioner

Workshop om hållbara gatsronomiska regioner

Workshopen samlade den 5-6 september 2013 närmare 30 nordiska aktörer för att diskutera hur resultat från mat- och måltidsprojekt kan bli bestående och självfinansierade.

Den första dagen inleddes med en presentation av Östgötamat och projektet Rätt och Slätt. Härefter följde diskussioner med fokus på logistik, nätverk, marknadsföring och märkning utifrån aktörernas projekterfarenheter i de nordiska länderna. Erfarenheterna utgick i från projektens framgångsfaktörer, styrkor och svagheter samt potential för fortsatt verksamhet.

I Norden arbetas det intensivt med olika projekt kring mat & måltider. Nordiska ministerrådet där Sverige 2013 har ordförandeskapet, anordnar konferensen där målgruppen är projektledare med erfarenheter inom matbranschen, som kan presentera och diskuterar sina beprövade metoder och modeller under workshopen. Denna grupp utgör kärnan i projektet med syfte att de sedan kan bidra till vidare nationell förmedling av resultaten. Utöver de som inbjuds att presentera sina modeller är workshopen öppen för ett begränsat antal övriga deltagare.

Projektet genomförs av Ny Nordisk Mat II (NNM II) i samarbete med Matlandet Sverige. Workshopen, som finansieras av Jordbruksverket, ingår som en del i satsningen under 2013 då Sverige är ordförandeland i Nordiska ministerrådet. Då skall några av ordförandelandets olika prioriteringar exponeras för sina nordiska grannar, för att skapa nätverk och kunskapsöverföring inom Norden.

Tilläggsuppgifter
Magnus Gröntoft, Ny Nordisk Mat II, +46705826566, mg@nynordiskmat.org Louise Alenbrand, Rätt och Slätt, +46706750633, louise@matupplevelse.se Jesper Lindström, Rätt och Slätt, +46761272624, jl@sik.se

Basinformation
INBJUDAN
DELTAGARLISTA
PRESENTATION (Louise Alenbrand): Östgötamat ek förening 
PRESENTATION (Jannie Vestergaard): Smaka på Skåne - stora events 
PRESENATION: Borholm 
PRESENTATION: Rörosmat 
PRESENTATION: Måltidsturism - Västsvenska turistrådet
PRESENTATION: Crearum
RAPPORT JiLU (Yvonne von Friedrichs & Wilhelm Skoglund): Kreativ ekonomi, gastronomi och regional utveckling

Pressmaterial
NYHET (2.9.2013): Workshop om hållbara gastronomiska regioner inleds i Linköping
NYHET (24.8.2013): Lediga platser till nordisk workshop om hållbara gastronomiska regioner, Sverige

Foto: Östgötamat