Start / Projekt / Övriga projekt /  Rekruttering og karrieremuligheter i kokkeyrket

Rekruttering og karrieremuligheter i kokkeyrket


Den daværende norske landbruks- og matministeren, Lars Peder Brekk, tok i januar 2012 initiativ til et felles nordisk prosjekt for å se på rekruttering og karrieremuligheter i kokkeyrket. Bakgrunnen er en felles nordisk bekymring knyttet til både dårlig rekruttering og problemer med å beholde kokker i restaurant- og hotellbransjen. Det ble deretter nedsatt en nordisk arbeidsgruppe. Gjennom et nordisk blikk på disse problemstillingene vil det være mulig å lære av hverandres gode eksempler på tiltak, samt kunne omforenes om felles tiltak for å løse felles utfordringer. Arbeidsgruppens arbeid er oppsummert i denne rapporten som med dette legges frem for det nordiske fellesskapet for videre oppfølging.

Mandatet for gruppen
Prosjektet skal gi et kunnskaps- og erfaringsbasert grunnlag for å peke på felles nordiske utfordringer og muligheter i kokkeyrket med spesiell vekt på karrieremuligheter og status for yrket. Kokkene er sentrale i et nordisk perspektiv for å fremme det nordiske kostholdet og den nordiske matkulturen. Prosjektet skal se på kokkenes betydning for å fremme den nordiske matkulturen i bred forstand, både innenfor institusjonskjøkkenet og innenfor restaurantbransjen og i samfunnet ellers.

Gruppen har bestått av
Harald Osa, Leder for stiftelsen Norsk matkultur og leder av gruppen Fra Norge: Ruth Hege Holst, daglig leder i Norges kokkemesteres landsforening og Hilde Veum, Rådgiver rekruttering NHO Reiseliv Fra Sverige: Hannu Husa, rektor Nyköping Strand Utbildningscentrum Fra Island: Niels Olgeirsson, leder for det islandske fagforbundet innenfor matfagene ”Matvis”. Fra Danmark: Ronny Isvik, Kulinarisk Prosjektleder Madkulturen Fra Finland: Daniel Lemberg, Köksmästare, Åbo Yrkesinstitut Nina Mosseby fra Landbruks- og matdepartementet i Norge vært sekretær for gruppen.

Photo: Christian T. Jørgensen / EUP-Berlin.com

Rapport fra nordisk prosjektegruppe - Rekruttering og karrieremuligheter i kokkeyrket
ARTIKEL (17.2.2013): Frister ungdom till kokkeyrket