great persuasive essay cv writing services worth it sir gawain and the green knight essay dissertation experts cv writing service us huddersfield buy custom essays psychology dissertation example njit admission essay editing proofreading services
Start / Projekt / Övriga projekt /  Rekruttering og karrieremuligheter i kokkeyrket

Rekruttering og karrieremuligheter i kokkeyrket


Den daværende norske landbruks- og matministeren, Lars Peder Brekk, tok i januar 2012 initiativ til et felles nordisk prosjekt for å se på rekruttering og karrieremuligheter i kokkeyrket. Bakgrunnen er en felles nordisk bekymring knyttet til både dårlig rekruttering og problemer med å beholde kokker i restaurant- og hotellbransjen. Det ble deretter nedsatt en nordisk arbeidsgruppe. Gjennom et nordisk blikk på disse problemstillingene vil det være mulig å lære av hverandres gode eksempler på tiltak, samt kunne omforenes om felles tiltak for å løse felles utfordringer. Arbeidsgruppens arbeid er oppsummert i denne rapporten som med dette legges frem for det nordiske fellesskapet for videre oppfølging.

Mandatet for gruppen
Prosjektet skal gi et kunnskaps- og erfaringsbasert grunnlag for å peke på felles nordiske utfordringer og muligheter i kokkeyrket med spesiell vekt på karrieremuligheter og status for yrket. Kokkene er sentrale i et nordisk perspektiv for å fremme det nordiske kostholdet og den nordiske matkulturen. Prosjektet skal se på kokkenes betydning for å fremme den nordiske matkulturen i bred forstand, både innenfor institusjonskjøkkenet og innenfor restaurantbransjen og i samfunnet ellers.

Gruppen har bestått av
Harald Osa, Leder for stiftelsen Norsk matkultur og leder av gruppen Fra Norge: Ruth Hege Holst, daglig leder i Norges kokkemesteres landsforening og Hilde Veum, Rådgiver rekruttering NHO Reiseliv Fra Sverige: Hannu Husa, rektor Nyköping Strand Utbildningscentrum Fra Island: Niels Olgeirsson, leder for det islandske fagforbundet innenfor matfagene ”Matvis”. Fra Danmark: Ronny Isvik, Kulinarisk Prosjektleder Madkulturen Fra Finland: Daniel Lemberg, Köksmästare, Åbo Yrkesinstitut Nina Mosseby fra Landbruks- og matdepartementet i Norge vært sekretær for gruppen.

Photo: Christian T. Jørgensen / EUP-Berlin.com

Rapport fra nordisk prosjektegruppe - Rekruttering og karrieremuligheter i kokkeyrket
ARTIKEL (17.2.2013): Frister ungdom till kokkeyrket