Välkommen till Öppna SM i Mathantverk 8-10 oktober, Östersund, Sverige

04-10-2013

Öppna SM i Mathantverk fyller Storsjöteatern i Östersund till bredden med mathantverksprodukter. Det är nu det ska avgöras vem som gör den bästa senapen, den bästa blåmögelosten eller den bästa grönsaksinläggningen!

I år tävlar rekordmånga produkter. Omkring 587 produkter har delats in i 40 olika klasser. Ett gediget juryarbete väntar tävlingens 20 jurygrupper där bland andra Ulrika Brydling, Carina Brydling, Monika Ahlberg, Tommy Myllymäki, Sebastien Boudet och Jens Linder ingår.

Bedömningarna sker inför publik i Storsjöteaterns foajé klockan 8.00–15.45.

Eldrimner arrangerar tävlingen i samarbete med Ny Nordisk Mat. SM i Mathantverk är öppen för producenter i Sverige och Norden som förädlar sina produkter småskaligt och hantverksmässigt. Tävlingen har lockat närmare 30 nordiska mathantverkare.

– Tävlingen är den största i sitt slag och ett mycket bra tillfälle att få värdefull återkoppling på sina produkter. Den som kommer hem med en medalj från SM i Mathantverk kan känna sig stolt. Dessutom innebär medaljen ett lyft för mathantverkarens marknadsföring och försäljning, säger Birgitta Sundin, tävlingsledare, Eldrimner.

På onsdag, 9 oktober, koras vinnarna på Storsjöteaterns scen med start klockan 19.00.

Eldrimner och Ny Nordisk Mat hälsar media varmt välkommen till Öppna SM i Mathantverk.

Läs om SM i Mathantverk här

För mer information kontakta:
Catharina Andersson, pressansvarig, Eldrimner, 010-225 32 39 catharina@If you can see this, please update your browsereldrimner.com
Birgitta Sundin, tävlingsledare SM i Mathantverk, 010-225 33 74, birgitta@If you can see this, please update your browsereldrimner.com
Bettina Lindfors, kommunikation, Ny Nordisk Mat II, +358 50 599 5244, bettina.c.lindfors@If you can see this, please update your browsergmail.com
Gunnþórunn Einarsdóttir, projektledare, små och medelstor matproduktion i Norden, gunna@If you can see this, please update your browsermatis.is

Eldrimner – Nationellt resurscentrum för mathantverk
Målet med SM i Mathantverk är att göra mathantverket känt och att stimulera dess utveckling. Tävlingen startade 1997, då med kategorierna ost, korv samt sylt och marmelad. Antal klasser har växt årligen och i år presenteras färskkorv som en ny klass. Utvecklingen av SM i Mathantverk sker i nära samarbete med Eldrimners experter, som hjälper till att utarbeta bedömningskriterier och tävlingsregler. Det finns även ett tävlingsråd med juryordförande och mathantverkare som arbetar med utvecklings- och regelfrågor. Läs mer på www.eldrimner.com.

Ny Nordisk Mat
Visionen för Nordiska ministerrådets program Ny Nordisk Mat II (2010-2014), är att det nordiska köket skall inspirera till matglädje, smak och mångfald – både nationellt och internationellt. NNM II bygger på Manifestet för det Nya Nordiska Köket med värdeord som rent, friskt, enkelt och etiskt. Ny Nordisk Mat vill uppmuntra lokala traditioner i nya former, samt stöda matproducenter, hantverkare och entreprenörer. www.nynordiskmad.org


<- tilbage til nyhedslisten