Start / Kontakt /  Kommunikation

 

Från och med 1.1.2015 ges tilläggsuppgifter om Ny Nordiska Mat av:
Michael Funch, Seniorrådgiver/Kommunikation, Direct +45 21 71 71 43, mifu@If you can see this, please update your browsernorden.org Nordisk Ministerråd

Under 2011-2014 ges tilläggsuppgifter om Ny Nordisk Mat II av: 

Programkoordinator Magnus Gröntoft

Kommunikationsrådgivare Bettina C. Lindfors