fourth grade math homework college essay ballet show my homework jma hand car wash business plan masters personal statements university essay writers length of masters thesis
Start / Om NNM II / Programmet NNM II /  Mål

Mål

Ny Nordisk Mad II - programmet skal videreudvikle og styrke begrebet ”Ny Nordisk Mad” og øge kendskabet til og anvendelsen af hvad begrebet kan bruges til.

Målet er at gennemføre en række kampagner, som hver i sær inspirerer til at sætte yderligere gang i innovative tiltag i de berørte sektorer i de nordiske lande. Derudover er det målet, at anvende Ny Nordisk Mad konceptet i branding sammenhænge.

Programmet skal: 

  • Kommunikere hvad Ny Nordisk Mad indebærer og formidle kendskab og kundskab om ”det nye nordiske køkken” til professionelle og forbrugere
  • Bidrage til at styrke samarbejdet mellem nordiske myndigheder, nordiske erhvervsorganisationer og andre aktører, som arbejder med landbrug, mad- og turisterhvervene således, at der skabes nordisk merværdi ud fra nationale satsninger på temaet.
  • Opbygge relationer til og motivere nordiske aktører således at disse udnytter potentialet fra programmet til innovation og erhvervsudvikling.
  • Tydeliggøre hvordan ny nordisk madkultur hænger sammen med nordiske værdier og nordisk kultur og bidrager til at skabe sammenhængskraft og kulturel identitet på tværs af Norden.
  • Fokusere på udviklingsmulighederne fra gen til gaffel, forstået som udnyttelse af den genetiske mangfoldighed i dagligdagen.
  • Fokusere på madkulturens udviklingsmuligheder fra jord/fjord til bord i forhold til at bedre at udnytte de potentialer der findes i kombinationen af velsmag og ernæringsvidenskab, råvarekendskab og råvarernes sæson, herunder at styrke den sundhedsfremmende indsats i Norden.
  • Gøre som vi siger”: gennem egne aktiviteter og måltider skal programmet i praksis skabe gode forbilleder for hvordan nordiske aktører kan udnytte Ny Nordisk Mad og madkultur i sit værtskab.