Start / Om NNM II / Programmet NNM II /  Syfte

Syfte / Formål

Programmet er et rammeprogram, hvis formål er at igangsætte en række kampagner der skaber kommunikation og opmærksomhed om arbejdet med at realisere det nye nordiske køkken.

Programmet skal være med til at udbrede kendskabet til best practice og bidrage til at forme morgendagens løsninger. Budgetmæssigt er der tale om et relativt lille program, og det er derfor vigtigt, at fokus skærpes og koncentreres. 

Nordisk Ministerråd lægger vægt på, at indsatsen afspejler, at der er tale om et tværsektorielt samarbejde, som favner mad, kultur, turisme og erhverv, og at det tværsektorielle samarbejde skal stå som en inspiration i landene til at sætte gang i egne aktiviteter eller samordne pågående aktiviteter, som tematisk udnytter potentialet i Ny Nordisk Mad.

Særligt bør der i programmets aktiviteter gives opmærksomhed til nedenstående, som bør indtænkes i programmet, hvor det er relevant:

  • At fokusere på, hvordan de genetiske ressourcer, som er grundlaget for udvikling af den nordiske mad, kan give nye muligheder i forhold til produktudvikling, turisme, kultur og maddannelse
  • At udnytte de potentialer bedre, der findes i kombinationen af velsmag og ernæringsvidenskab, råvarekendskab og råvarernes sæson. Det handler om at fokusere på helheden omkring maden og måltidet også i forhold til at styrke den sundhedsfremmende indsats i Norden.
  • At bruge koblingen til kulturområdet til at formidle værdierne i Ny Nordisk Mad gennem aktiviteter med en stærk æstetisk dimension
  • At anvende Ny Nordisk Mad i forbindelse med branding, turisme- og eksportfremme.
  • At arbejdet skal virke som en mulig inspirationskilde til at igangsætte innovations- og udviklingsaktiviteter af produkter, tjenester og oplevelser i Norden.

I forhold til brandingdelen, er aktiviteterne forankret i Nordisk Ministerråds globaliseringsinitiativ og programmet bør fokusere på at udnytte sammenhæng til øvrige ministerrådsaktiviteter, som omhandler branding for at sikre bedst mulig synergi.

Med hensyn til fokus på genetiske ressourcer, sundhed og kultur åbner disse for at skabe sammenhæng til andre relevante nordiske indsatser. Ny Nordisk Mad skal dermed agere i det nordiske landskab og være opmærksom på landskabets tværsektorielle potentiale.