english paper leaving cert 2015 proposal for research paper how to start a college admissions essay purchase college essay critical thinking test examples can someone please do my homework acknowledgement sample for dissertation ghostwriter quotes european studies master thesis
Start / Kontakt / Styr- & arbetsgrupp /  Lena Brenner

Lena Brenner

Ordförande i styrgruppen Lena Brenner, lena.brenner@If you can see this, please update your browserlandsbygd.ax 

Lena Brenner arbetar som landsbygdsutvecklare vid Ålands Landsbygdscentrum. Genom sitt arbete samarbetar Lena med de åländska livsmedelsföretagen, både småskaliga livsmedelsförädlare och livsmedelsindustrin. Lena är därtill verksamhetsledare för "Skördefesten på Åland" som årligen lockar många besökare från Sverige och Finland, se www.skordefest.ax. Vidare fungerar Lena som Ålands kontaktperson i projektet "Äkta smak" var över 1 000 finländska livsmedelsföretag medverkar i.