discovery assessment student login order term paper online research paperscomputer science essay write help monogrammed writing paper
VISAS INTE NYHETSBREVET ORDENTLIGT?
VISA NYHETSBREVET I DIN WEBBLÄSARE
THIS NEWSLETTER IN ENGLISH
MAJ 2014

NYHEDER

NORDISKA NYHETER OM MAT & MÅLTIDER,
FÖRMEDLADE AV NY NORDISK MAT II-PROGRAMMET

Blogg: Är Ny Nordisk Mat en passerad trend?

Mer utvecklade samhällen kräver hantering av mer komplicerade strukturer och mer samarbeten över fler ämnesgränser. För att hantera detta behövs begrepp eller tankemönster som knyter ihop och skapar naturliga kopplingar mellan skilda expertområden. Ny Nordisk Mat (NNM) är ett bra exempel, som har ut...

arkiv.nynordiskmad.org

NNM II och Bocuse d'Or Europe 2014

Den 7-8 maj går Bocuse d'Or Europe av stapeln i Sverige (Stockholmsmässan). Ny Nordisk Mat kommer finnas på plats i en av fem montrar i detta område o...

arkiv.nynordiskmad.org

Nordiskt nätverk om barn och mat förstärks genom EU-projekt

Projekt Barn, mat och hälsa i Norden (NNM II) har inlett ett samarbete med ett Leader-projekt som går under namnet Barn och mat så in i Norden (boMIN)...

arkiv.nynordiskmad.org

NNM II arrangerar workshop på Grönland

Tillsammans med Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug arrangerar Ny Nordisk Mat II en workshop på Grönland den 11-12 maj. Syftet är att stärka...

arkiv.nynordiskmad.org

Soundbites nomineres til pris

Det er tradition at prise ny madkommunikation med mad+medier-priser og en kæmpe fest for madkommunikatører, journalister og bloggere, som sammen arbej...

arkiv.nynordiskmad.org

Streat Helsinki exceeded all expectations

Two days, three events. 500 conference attendees and praters, over 20 000 friends of street food. 37 street kitchens, 25 000 street food portions sold...

arkiv.nynordiskmad.org

Michelin fokuserer på Norden

Fra 2015 vil Michelin udgive en selvstændig nordisk guide, og dermed får de nordiske provinsrestauranter mulighed for at blive hædret. Hidtil har det ...

arkiv.nynordiskmad.org