art essay terms jackpot term papers dissertation educational tourism i need a persuasive essay phd thesis on management accounting grading math homework critical reflection dissertation bibliography help
Start / Projekt /  Mad til mange II

Mad til mange II

Projektledare: Emil Blauert, emilblauert@If you can see this, please update your browsergmail.com 

Aktiviteter

Nordic seminar and workshop: Sustainable procurement in public kitchens, Helsinki (23-24-10.2014)
A Nordic seminar and workshops about sustainable procurement in public kitchens is held 23.-24.10.2014 in Helsinki, Finland. The event gather over 100 participants from six countries. Each Nordic country serves between 800,000 and 1,000,000 meals in the public sector every day. It is a common challenge to find a sustainable and reasonable solution to this major task. The keynote speaker Mr. Robert Pederson from ARC 2020, discusses the global power of public procurement.

PROGRAMME, REGISTRATION, NEWS
NEWS (23.10.2014): The power of public procurement
PRESS RELEASE (24.10.2014): New potential for Nordic sustainable procurement in public kitchens

Workshop ”Smart och hållbar upphandling inom offentliga kök i Norden (23-24.2.2014)

Den 23-24 januari samlas tjugo av Nordens mest erfarna jurister, projektledare, kostchefer och upphandlingsansvariga för en 24-timmars workshop i Malmö. Målsättningen är att gemensamt diskutera fram nya och hållbara modeller för att jobba med offentlig upphandling av mat inom offentliga kök.

Värdar för samarbetet är Livsmedelsakademins verksamhetsområden Måltidsglädje och Smaka på Skåne tillsammans med Madkulturen, en självägande institution under danska Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri och Nordiska ministerrådets program Ny nordisk mat. Workshopen väntas bli startskottet för ett nytt nordiskt nätverk.

Den offentliga maten är ett ämne som väcker många känslor. Åsikterna är många kring vilka krav som ska och kan ställas på den mat som exempelvis serveras i kommunernas olika verksamheter. Idag skiljer tolkningen av EU-reglerna och förhållningssätt sig dessutom åt mellan de nordiska länderna. Finland ligger i framkant sedan tio år tillbaka med nationell samarbetsplattplattform och kompetenscenter. Genom att diskutera och utbyta erfarenheter hoppas arrangörerna att de olika aktörerna ska närma sig varandra, komma fram till nya idéer och etablera värdefulla kontakter.

Hur ser inköpsprocesserna ut? Hur arbetar de olika länderna med kvalitetskrav i upphandling? Hur följd kraven upp? Vilka juridiska och ekonomiska skillnader finns? Hur kan samarbetet mellan myndigheter, näringsliv och intresseorganisationer förbättras? Förhoppningen är att workshoppen ska mynna ut i förslag kring hur Ny Nordisk Mat kan arbeta med och hitta modeller för offentlig upphandling inom matområdet.

Workshoppen leds av Emil Bruun Blauert, f.d. utvecklingschef på Madkulturen och direktör på Meyers Madhus i Danmark.

PROGRAM
DELTAGARLISTA
NYHET (22.1.2014): Nordiskt samarbete för smart och hållbar upphandling av mat 
NYHET (25.2.2014): Nye velfaerdperspektiver for millioner af måltider i Norden

Arrangörer:
Smaka på Skåne och Måltidsglädje – en del av Livsmedelsakademin www.livsmedelsakademin.se, www.smakapaskane.se
Madkulturen www.madkulturen.dk

Ny Nordisk Mat II, www.nynordiskmad.org

Bild: Smaka på Skåne/ Jannie Vestergaard