Start / Projekt /  Mat och museer

Mat och museer i Norden

Workshop En smak av nordisk kultur, Stockholm (11.12.2014)
PROJEKTRAPPORT 2014

Målet är stärka museerna inom upplevelser och ekonomi genom mat och måltider. Det handlar om att öka attraktiviteten för museerna på en allt mer utvecklad upplevelsemarknad. Fler upplevelser kan locka nya besökare till museerna och därmed öka intäkterna. Workshopen arrangerades i samarbete mellan Ny Nordisk Mat II och Nobelmuseet i Stockholm. Projektledare: Magnus Gröntoft, magnus.grontoft@jordbruksverket.se