homework help for elementary students dissertation on using brainstorming in economics angela pfennig dissertation dissertation project on work life balance buy thesis papers andre drews dissertation heading for college application essay
Start / Projekt /  Övriga projekt

TV-serien ”Jakten på den nordiske smaken”

TV-serien ”Jakten på den nordiska smaken”, som producerats av Tellusworks AS,  filmades under förra perioden av NNM. Premiär hade TV-serien dock under 2011.  TV-kanalerna valde att sända programmen på bästa sändningstid och mottagandet var positiv som resulterade i med höga tittarsiffror.

RAPPORT: Sammanfattning TV-serien "Jakten på den nordiska smaken" (2011)

Ny Nordisk Mat 2007-2009 - Redovisning av programmet NNM 2007-2009

Programmet Ny Nordisk Mat (NNM) har sitt ursprung i en lång nordisk mattradition, med stor rikedom på råvaror. Dessa växer i ett svalt klimat med mycket ljus under växtsäsongen, vilket ger unika smakvariationer och hög kvalité. Dessa kvaliteter fick dock inte allmänt erkännande förrän ganska sent då duktiga nordiska kockar fick stor internationell uppmärksamhet i olika tävlingar. Detta ledde till ett reflekterande och analyserande arbete, vars mest uppmärksammade resultat blev det Nordiska köksmanifestet. Här formades tankarna kring NNM, som även fick nordisk politisk uppbackning i Århus-deklarationen 2005. Drygt ett år senare startade det treåriga programmet NNM.

Programmet har haft en budget på ca 23 milj. DKK, och består av två delar. NICe (Nordic Innovation Center) bidrar med hälften och andra halvan beslutar NNM’s styrgrupp om. Denna rapport redovisar de tre första årens arbeten och ger en översikt av området samt vilka initiativ och projekt som genomförts. Det är också en samling av idéer och förslag från både programmets styrgrupp och från de olika projekten. Programmet kommer att fortsätta i ytterligare fem år, mellan 2010–2014.

RAPPORT: Slutrapport Ny Nordisk Mat (2007-2009)