Start / Projekt / Övriga projekt /  NNM aktiviteter under svenskt ordförandeskap 2013

Ny Nordisk Mat aktiviteter under svenskt ordförandeskap 2013

Under 2013 kommer Ny Nordisk Mat II att genomföra flera aktiviteter i samarbete med svenska aktörer inom mat och måltider.

Aktiviteterna i form av konferenser och workshops ordnas i Sverige i och med landets ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. Genom samarbetet integreras nordiska och nationella aktiviteter med mål om gemensamma resultat och breddad målgrupp. Ny Nordisk Mat II ordnar härmed inte en egen årskonferens.

Ny Nordisk Mat i Almedalen, 1-3 juli, Visby, Gotland
Läs mer om aktiviteterna här

Workshop "Hur skapas hållbara gastronomiska regioner? Att få resultat från mat- och måltidsprojekt att bli bestående och självfinansierade", 2-3 september i Linköping, Östergötland
Målgrupp är nordiska aktörer inom matbranschen som kan presentera och diskutera sina beprövade modeller under workshopen. Intresserade skall kontakta Magnus Gröntoft, mg@If you can see this, please update your browsernynordiskmat.org för anmälan. 
INBJUDAN/PROGRAM
WEBSIDA

Konferens "Måltidspedagogik på turné" och nordisk nätverksträff för barn, mat och hälsa i Norden, 5-6 september i Kristianstad
PROGRAM & ANMÄLAN
Allmän information om konferensen, nätverksträffen och Barnens smakdagar i Kristianstad hittas här

Konferens "Særimner 2013 - nordiskt mathantverk", 8-10 oktober i Östersund
PROGRAM & ANMÄLAN

Seminar "Nordic exchange of higher education, research and knowledge", 10-11 oktober i Grythyttan, Örebro
PROGRAMME

Seminarium "New Nordic Food will give arena food a boost", 2-3 december i Solna (seminariets språk är engelska)
WEBBSIDA
PROGRAM & ANMÄLAN

Seminarium "Vattenbruk - mat, myter och möjligheter", 5 december i Stockholm
NYHET, PROGRAM,  ANMÄLAN
Mer information om seminariet ges av Magnus Gröntoft, mg@nynordiskmat.org

Tilläggsuppgifter om aktiviteter under svenska ordförandeskapet ges av Bettina C.Lindfors, kommunikations rådgivare, bettina.c.lindfors@If you can see this, please update your browsergmail.com, +358 50 599 5244.