how to write a great essay for college admissions dissertation martha caldwell anne swain phd thesis personal statement writers uk writing a apa paper pretty paper songwriter educational goals essay help college essay joke ready made phd thesis

Arenamat

Projektledare: Annika Grälls, annika.gralls@gmail.com, Måltidsriket i samarbete med Charlotta Ranert, charlotta@charlottaranert.se, Ny Nordisk Mat 

Från vision till verkstad
År 1897 gjorde korven sin premiär som arena-mat i samband med Stockholmsutställningen. På världsutställningen 1904 fick korven sitt ätbara värmeskydd, i form av brödet, anledningen var att svinnet på handskar blev för stort. Sedan har det inte hänt så mycket, när det gäller maten på arenor för idrott och musik. Under 2013 kommer Eurovision Song Contest och UEFA Women´s Euro att äga rum och då planeras flera initiativ för att erbjuda måltidsupplevelser för alla sinnen byggt på nordisk tradition. Att genomföra ett event är förhållandevis enkelt, att bidra till en hållbar förändring är mycket svårare – visionen måste bli verkstad! Ny Nordisk Mat och Måltidsriket inbjuder till en inledande dialog med bland annat företrädare för matprojekt, grossister och producenter.

Mål

  • Ett nordiskt nätverk med minst 4 aktiva länder som arbetar med liknande frågeställningar som detta projekt. 
  • Ett uppföljande möte inom nätverket under 2014. 
  • Skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte 
  • Att utveckla och förfina processerna

Inom detta delprojekt vill vi särskilt poängtera följande:

  • Nyskapande när det gäller arenamat 
  • Att integrera tänket kring hållbarhet när det gäller både råvaror och förpackning 
  • Bygga på nordiskt menyspråk för arena-maten 
  • Att lära av varandra hur vi omsätter projekt till bestående verksamheter, med andra ord hur det ska fungera kommersiellt med ett hållbarhetsperspektiv  

Den primärä målgruppen är projektledare inom matutveckling. I den sekundära målgruppen finns kommersiella partners inom produktion, tillagning och distribution. 

Projektet genomförs av Ny Nordisk Mat II (NNM II) i samarbete med Matlandet Sverige och Måltidsriket. Projektet, finansierat av Jordbruksverket, ingår som en del i satsningen under 2013 då Sverige är ordförandeland i Nordiska ministerrådet.