outlining an essay help business plan buying house assigned risks pool business plan writer nyc comparative essay writing
Start / Projekt / #NORDISKMAT2024  /  Offentlige måltider som fremtidens velfærdsløsning

#NORDISKMAT2024

Offentlige måltider som fremtidens velfærdsløsning, 4. december, København

 

Toneangivende forandringsaktører indenfor offentlige måltider i Norden går sammen for at formulere ideer til og nye muligheder i fremtidens offentlige måltider, der kan forandre de offentlige måltider og dermed skabe varige samfundsforandringer i Norden.

Dette er første møde i frembringelsen af et nordisk netværk omkring fremtidens offentlige måltider og det er hensigten at involvere mange flere aktører i det fremadrettede arbejde.

Mødet skal være katalysator for en proces, der skal bidrage med konkret indhold og politisk opmærksom, som skal sætte det offentlige måltid central i de respektive nationale forandringsdagsordener.

INVITATION
DELTAGARLISTA

Program
09.00-10.00 Frukost/morgenmad (uformelt og frivilligt)
10.00-10.10 Velkommen til København v. Anne-Birgitte Agger, direktør for Købehavns Madhus
10.05-10.15 Findes en fælles ide om de offentlige måltider Norden? v. Emil Blauert, rådgiver for Nordisk Ministerråd
10.15-10.40 Mine nordiske venner - Hvem er vi? (Korte, personlige præsentationer)
10.40-11.15 4 nordiske peptalks: Refleksioner over & visioner for fremtidens offentlige måltider
11.15-12.00 Hvor er vi om 10 år og hvad skal der til?
12.00-13.00 Frokost/lunch
13.00-13.40 Hvor er vi om 10 år på hvilke områder og hvad skal der til? (visioner, områder, aktiviteter)
13.40-14.00 Kort pause/fika + forberedelse af præsentation
14.00-14.50 Præsentation + samlet konklusion
14.50-15.00 Næste skridt
15.00-          Skål og tak for i dag (uformelt og frivilligt)

Tilläggsuppgifter:
Emil Blauert, projektledare, Ny Nordisk Mat II, emilblauert@gmail.com

#NORDICFOOD2024 er en række visionsworkshops med fokus på, hvor Ny Nordisk Mad er på vej hen og ikke mindst, hvor langt vi ønsker at være med at realisere visionerne fra det nordiske køkken indenfor en række udvalgte områder om 10 år. Nordisk Ministerråd inviterer en gruppe toneangivende aktører fra hele Norden til at diskutere hvilke handlinger og visioner, vi skal arbejde med i fremtiden i forhold til Ny Nordisk Mad. Läs mer här