Start / Projekt /  Projekt

Projekt

Programmet Ny Nordisk Mad's formål er at igangsætte en række kampagner der skaber kommunikation og opmærksomhed om arbejdet med at realisere det nye nordiske køkken.

Programmet skal være med til at udbrede kendskabet til best practice og bidrage til at forme morgendagens løsninger. Budgetmæssigt er der tale om et relativt lille program, og det er derfor vigtigt, at fokus skærpes og koncentreres. 

Nordisk Ministerråd lægger vægt på, at indsatsen afspejler, at der er tale om et tværsektorielt samarbejde, som favner mad, kultur, turisme og erhverv, og at det tværsektorielle samarbejde skal stå som en inspiration i landene til at sætte gang i egne aktiviteter eller samordne pågående aktiviteter, som tematisk udnytter potentialet i Ny Nordisk Mad.

Projektens årsrapporter 2014 hittas under respektive projekts undersida. 

NNM II organisationskarta 2013-14

Bild: NNM II