alevel coursework help essay service academy restaurant customer service essay homework help art angela pfennig dissertation bibliography library phd thesis revisions mba application essay services harvard essay admissions apa research paper buy
Start / Projekt / Barn, mat & hälsa i Norden /  Barnens nordiska köksmanifest

Barnens nordiska köksmanifest

Projektet barn, mat och hälsa i Norden är ett aktivt nätverk av eldsjälar som arbetar med barnens måltider både innehållsmässigt (näring) och pedagogiskt. Vi står inför stora utmaningar med mycket övervikt och ohälsa bland vår målgrupp. Det är viktigt att ena och engagera de som arbetar med att främja frågor som rör barn, mat och hälsa.

Barnens Nordiska Köksmanifest sammanfattar vårt gemensamma arbete och förmedlar en gemensam värdegrund i Norden. Manifestet utarbetades på initiativ av projektet Barn, mat och hälsa i Norden (Ny Nordisk Mat II) och genom en gemensam diskussion bland måltidspedagoger i sociala medier och vid den nordiska nätverksträffen i Kristianstad tidigare i höst.

Barnens nordiska köksmanifest 
Alla barn i norden har rätt att lära sig laga god och hälsosam mat.

1. Barnens mat är näringsrik och smakar gott
2. Barnens mat är tillrett på rena, lokala råvaror enligt säsong och tradition
3. Barnens mat är etisk och rättvis
4. Barnens måltider är regelbundna
5. Barnens måltider är varierande till innehåll
6. Barnens måltider aktiverar alla sinnen
7. Barnen omges av goda mat- och måltidsförebilder
8. Barnen är delaktiga i måltiden och beredningen – barn kan!
9. Barnen lär sig olika färdigheter och inhämtar kunskap genom gemensamma måltider
10. Barnen har rätt till sin egen smak och positiva upplevelse av våra nordiska matskatter

Barnens Nordiska Köksmanifest baserar sig på Manifestet för det nya nordiska köket som främjas av Ny Nordisk Mat.

Tilläggsuppgifter:

Harriet Strandvik, projektledare, Barn, mat och hälsa i Norden, NNM II, harriet.strandvik@If you can see this, please update your browserhsconsulting.ax