how to make a thesis custom writing service is very useful phd thesis on gsm network computer training center business plan master of architecture thesis uc daap essay topics for research paper essays in criticism
Start / Projekt / Barn, mat & hälsa i Norden /  Nätverket för barn, mat och hälsa i Norden

Nätverket för barn, mat och hälsa i Norden

Den som jobbar med barn och mat i Norden skall ha tillgång till en resursbank var man finner material, kontaktuppgifter och annan intressant information till fördel för det egna arbetet i nomområdet.  Nedan uppmärksammas aktuella aktörer inom det nordiska nätverket med aktiviteter där barn är välkomna i köket!

Norge

Geitmyra matkultursenter – en plats i Oslo som erbjuder undervisning och material i mat och måltid till barn och unga. www.skolematen.no/default.asp
Fiskesprell - En satsning för ökad fiskkonsumtion med mycket bra undervisningsmaterial 
KulMat - En satsning att involvera mat i arbetet med kulturskolor
Smakens uke - En vecka med fokus på smak och smakupplevelser. Här finns undervisningsmaterial m.m.
Sunn jenteidrott - En satsning som uppmärksammar sunt idrottande och sunda kostvanor.
Bra mat i Barnehagen
Matbanken - En plattform för bra mat åt barn och unga.
Opplysningskontoret for frukt og gront - MER-kampanj och Skolefrukt 
Pedagogiskt Forum
Unge Kokker - En satsning för att väcka intresse för matlagning och kursverksamhet.
Skolmatens vänner

Sverige

Nationellt kompetenscenter för måltider inom vård, skola och omsorg
Lantbrukarnas riksförbund driver arbetet med offentlig måltig i fokus med Skolmatens vänner: www.skolmatensvanner.se
Skolmatsforum - Ett diskussionsforum och nätverk för de som är engagerade i offentlig måltid.
Skolmatsakademin - Västra götalandsregionens egen plattform för offentliga måltider.
Friska Barn - En effektiv metod för att främja goda rörelse- och matvanor hos barn.
Folkhälsoguiden
SkolmatSverige - Verktyg för utvärdering av skolmaten
Barnens egen matskola
Projekt i ny tappning, här involverar man den pedagogiska verksamheten och primärproduktionen i måltidsverksamheten. Detta som en del av Landsbygdsdepartementets och Jordbruksverkets ”Maten – en viktig del av skolan och måltiden ett verktyg i det pedagogiska arbetet”
En plats att vända sig till med frågor/inspiration om barn och mat, i vardagen! Projektet Hitta stilen riktar sig till barn, ungdomar, föräldrar och skolpersonal. Med projektet vill vi bidra till att öka kunskapsnivån om de dagliga vanornas betydelse för hälsa och välbefinnande både hos barnen och de vuxna i deras närhet. Projektet lyfter fram frågor om livsstil och hälsa med särskilt fokus på mat, sömn och fysisk aktivitet.
Här finns ett projekt som arbetar för mindre matsvinn i offentliga kök
4 H Sverige
Barnens bästa bord - här finns bland annat en manual för restaurangerna som kan användas för att få en bättre ”barn-profil” i sin verksamhet. När barnen trivs, trivs också de vuxna. 

Finland

Finlands svenska Marthaförbund ger ut material och rådgivning inom hushållsfrågor. Egna projekt som riktar sig till familjer, barn och mat Marthaförbundet finskspråkiga systerorganisation Martta och deras arbete hittar man information på: www.martat.fi
Matskolan-Ruokakoulu är ett nationellt, tvåspråigt samarbetsprojekt som vill öka glädjen och inlärning om mat. 2013 ordnas 33 matskolor i Finland.
Kerhokeskus – Klubbcentralen - Material och stöd för eftermiddagsverksamhet. Ett svenskt material för sensoriska övningar med barn – de passar att göra både hemma och i skolmiljö
Sapere och sensorik har en egen plattform i Finland 
Kaffeli arrangerar bland annat en potatisfestival med stort fokus på barn. Hushållslärarnas förbund i Finland 
Maa- ja kotitalousnaiset är en intressorganisation på landsbygden med en särskild avdelning med satsningar riktat mot hushåll, barn och mat. 

Danmark

Madkulturen är en institution som bevakar matkulturen i Danmark och har satsningar riktat mot barn och unga.
MeyersMadhus är en ambitiös satsning för att involvera medborgarna i mat- och matkultur. Här finns mycket verksamhet riktat mot barn, kulinarisk fritidsordning m.m.
Smagens Dag är en dag i Danmark som uppmärksammar mat & kvalitet och vill öka medvetenheten hos de unga konsumenterna.
Haver til maver är en verksamhet som uppmärksammar matens ursprung och ger barn och unga en möjlighet att lära sig om odling och etablera en förståelse för gastronimin genom jorden.
Madskoler
FDB diverse projekt och satsningar 
Okologisk Landsforening med verksamhet riktat mot barn och unga. Här finns bland annat fint undervisningsmaterial. 
MUMS, ät Norden! Fint web-material / undervisningsmaterial på nästan alla nordiska språk
Köpenhamns Madhus har satsningar för barn och unga, att utveckla offentlig måltid, EAT Skolemad är ett exempel.