Start / Projekt / Övriga projekt / NNM II Konferens 2012 / NNM II Konferens 2011 /  Video från konferensen

Video från NNM konferensen

11-12.2011 på Hilton Kalastajantorppa, Helsingfors, Finland. 

Nedan ett urval videoklipp på centrala föreläsare. För närmare information om konferensens innehåll, läs.

 

Kort samanfattning av konferensen
Magnus Gröntoft. Inför konferensen
Einar Risvik, ordf. i arbetsgruppen
Anna-Maija Marttinen. Om KreaNord
harriet Strandvik. Att blogga med barn i skolan